Otvoreno prvenstvo grada Zadra

 

2014.

 

 

2013.

Prvenstvo Hrvatske

Otvoreno prvenstvo grada Zadra

 

2012